P.P.U.H."REMET" Andrzej Sołtysik,41-250 CzeladŸź, ul. Reymonta 46     mobile: +48 601 83 43 44
P.P.U.H REMET - Regeneracja i sprzedaż nowych układów plastyfikujących

P.P.U.H. "REMET" Andrzej Sołtysik
ul. Reymonta 46
41-250 Czeladź
Poland
mobile: +48 601 83 43 44
e-mail: asoltysik@remetsa.pl